Automechanika naszą pasją!

Complex Auto Serwis to wysoko specjalistyczne połączenie warsztatu mechanicznego z  usługami blacharsko-lakierniczymi.

Nasz motto to: zaufanie, bezpieczeństwo i najwyższa jakość usług. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!

Szkody osobowe

Wspólnie z zespołem prawników oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc prawną polegającą na dochodzeniu roszeń związanych z wypadkiem w ruchu drogowym.
Naszym klientom poszkodowanym w wypadkach samochodowych oferujemy między innymi:
- pełną obsługę prawną
- pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
- pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
- ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych
- doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o kolejne badania
- weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych rehabilitację
pomoc psychologiczną
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
- zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
- zwrot kosztów zakupu leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego
- wyrównanie utraconego dochodu itd.

Created by KeyK Project